Vores værdier

I Kirsebærhuset vil vi gerne medvirke til, at alle børn får de bedste muligheder for at danne sig til næste skridt i livet. Derfor er det vigtigt for os at:

  • vi har en ordentlig omgangstone
  • vi har tillid til hinanden og samarbejder med vores forældregruppe
  • vi giver børnene mulighed for at knytte venskaber og opleve sig som en del af et fællesskab
  • vi tilrettelægger læringsmiljøer og aktiviteter, der passer til den aktuelle børnegruppes behov

Læring og dannelse

I Kirsebærhuset har vi den opfattelse, at børn lærer nyt og danner sig erfaringer hele tiden. Vi opfatter læring som to sideløbende processer; det samspil der er mellem barnet og dets omgivelser, og den proces, der foregår inde i barnet – tilegnelse og bearbejdning af de impulser, barnet har fået.

Når vi skal understøtte børns nysgerrighed og forskellighed, er et godt kendskab til det enkelte barn og børnegruppens samspil særdeles vigtigt. Denne indsigt får vi gennem observationer, arbejde med praksisfortællinger, faglige refleksioner samt dialog med vores forældregruppe.

Udvikling og givende fællesskaber

Med hensyn til at understøtte børns medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, er det vigtigt, at vi voksne er aktive på sidelinjen i det læringsrum, hvor børnekulturen og legen er dominerende.

At udvikle børns selvstændighed, deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og mulighed for samhørighed med det danske samfund hænger for os nøje sammen med vores inklusionsarbejde; altså hvordan vi arbejder med børn i udsatte positioner, så der opstår et givende fællesskab.

Stærke fællesskaber består af individer, der formår at give plads til hinanden.

Læs også

Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik (åbner i nyt vindue)

Andre politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder i Hvidovre Kommune (åbner i nyt vindue)