Pædagogisk tilsyn

Hvidovre Kommune fører pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale og selvejende dagtilbud. Hvert andet år er det et anmeldt tilsyn og hvert andet andet er det et mindre uanmeldt tilsyn.

Det anmeldte tilsyn består af tre dele:

  1. Et heldagsbesøg i institutionen
  2. En tilsynsdialog med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 
  3. En kvalitetssamtale med Dagtilbudschefen

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport. Du kan i tilsynsrapporten læse om det seneste pædagogiske tilsyn i institutionen.