Inklusion

Inklusion 

Inklusion handler om at anerkende, medregne og sikre alle en hverdag som gyldige medlemmer af et udviklende, trygt og forpligtende fællesskab.

Vores opgave er at arbejde med rum, læring og leg, hvor alle børn i Kirsebærhuset kan begå sig og være sikret personlig udvikling, fællesskab og trivsel.  

Vores souschef er tovholder for at facilitere dette samt bidrage til, at alle ansatte har en reflekterende tilgang til alle børn og deres familier.

TOPI

Vi arbejder med TOPI, som er en model til at måle børns trivsel to gange årligt. Den sikrer vurdering, analyse, refleksionsmøde samt udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med forældrene til de pågældende børn, som måtte have behov et yderligere fokus.