Brug af billeder

Aula.

Vi lægger billeder fra vores dagligdag på forældreintranettet Aula og indimellem også på vores hjemmeside. På nogle af disse billeder vil man kunne se børnenes ansigter. Billederne bruges ligeledes som dokumentation og indblik i vores dagligdag - men de kan have den ekstra dimension , at I hjemme kan se og snakke med børnene om billederne. Og det er lettere og hyggeligere, hvis man kan se, hvem der er på billederne :-)  Husk at sætte flueben i tilladelse/ ikke tilladelse til det på Aula.