På vej i skole

Vi har ekstra fokus på de ældste børn fra januar og frem til, at de starter på SFO i slutningen af april.

Vi arbejder i aldersrettede aktiviteter på tværs af børnehavegrupperne og med målrettede aktiviteter – det kan være trafikprojekt, Rend og hop, læseleg, Early Litteracy og førstehjælp.

Fælles for projekterne er, at børnene præsenteres for noget, der minder om dét, de kommer til at møde i skolen. Det kan være opgaver, som alle skal løse samtidig, det kan være øvelse i at modtage kollektive beskeder, det kan være at ruste børnene til at turde stå frem og "være på" i gruppen m.m.

Vi understøtter børnenes lyst til at lære nyt og udfordrer dem, så de udnytter deres kompetencer bedst muligt.

Fra marts 2018 arbejder alle dagtilbud og SFO'er med en fælles overgangspædagogik, der er fastlagt af Hvidovre kommune