Nye børn

Når jeres barn har fået anvist plads i Kirsebærhuset, aftaler I med personalet/ledelsen, hvilken dag og hvilket tidspunkt I starter.

Den første dag bliver I typisk sammen med jeres barn i et par timer, hvorefter I tager hjem igen. Det trappes herefter op i forhold til hvor lang tid jeres barn bliver i institutionen. Vi tilgodeser og aflæser det enkelte barn og har et tæt samarbejde med jer forældre om, hvad der gavner jeres barn bedst. En tryg start er vigtig!