Forældresamarbejde

Vi bestræber os på at få direkte kontakt med flest mulige forældre hver dag. Vi vurderer løbende, hvilke beskeder der skal formidles, og hvilke der fx kan vente til dagen efter.

Den skriftlige kommunikation om livet i institutionen sker primært via Aula.

Vi holder forældremøde en gang om året i maj. Her drøfter vi overordnede temaer og vælger medlemmer til forældrebestyrelsen.

Stuemøder kan etableres efter behov - det er lidt forskelligt om de ligger i forbindelse med mødet i maj eller på et andet tidspunkt.

Inden jeres barn starter i Kirsebærhuset, tilbyder vi en introsamtale med jer forældre. På mødet taler vi bl.a. om indkøring, gensidige forventninger til hinanden og særligt fokus i arbejdet med jeres barn. Efter ca. 3 måneder tilbydes I en samtale, hvor vi kan tale om opstarten i huset og hvis der er andet der rører sig.

Ved behov etablerer vi samarbejdsmøder, hvor vi drøfter aktuelle temaer omkring jeres barn.

Vi vil gerne se forældresamarbejdet som et partnerskab, hvor såvel I i hjemmet og vi i institutionen, gør vores optimale mht. til at få jeres barn i bedst mulig trivsel og udvikling.

Vi arbejder med TOPI - i lighed med andre institutioner i kommunen. TOPI står for tidlig opsporing og indsats - og det betyder, at personalet 2 gange om året( september og februar) foretager en trivselsvurdering af alle børn. Læs mere om TOPI i Hvidovre kommunes folder" Information til forældre om trivselsvurderinger"