Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling

Pædagogiske læreplaner er en del af Dagtilbudsloven, som skal sikre, at der arbejdes med fokus på børns læring. Læreplanerne indeholder mål for børns læring i alderen 0-2 år og 3 år til skolestart, og skal sikre, at alle børn opnår kompetencer inden for seks fastsatte temaer. Læreplanerne skal desuden sikre, at personalet evaluerer og reflekterer over egen praksis. Som minimum skal læreplanerne evalueres hvert andet år.

De seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

For at sikre at alle temaer implementeres i den daglige pædagogik, arbejder vi med årshjul, hvori der er planlagt, hvornår hvilket tema er i fokus. Den detaljerede planlægning fremgår af relevante læreplansskemaer, som udarbejdes kontinuerligt. På vores ugentlige refleksionsmøder, evaluerer vi og reflekterer over læreplansarbejdet.

I Kirsebærhuset lægger vi vægt på at lave læringsrum og legemiljøer, som i sig selv er inkluderende. F.eks. tilstræber vi, at der er tydelighed i rummet, så alle børn kan orientere sig efter, hvor legetøj, materialer, legemuligheder er og vi arbejder med en inkluderende tilgang i vores praksis. Inklusion betyder for os at medregne, og om at høre til. Det vil sige, at alle børn skal opleve sig som en del af et udviklende og forpligtende fællesskab.

Inkluderende pædagogik er altså set med vores øjne, at få den enkeltes forudsætninger til at mødes med fællesskabets krav og muligheder.  

 

OBS: ny styrket læreplan vedtaget i juli 2018. Vi er ved at forholde os til, hvordan vi skal arbejde med den.